The EcoGator app equips shoppers with independent shopping advice via their Android and iOS...
SEVEn and SoWatt have elaborated a report summarising the European experience, challenges and...
The summary of activities, findings, and main achievements of the Come On Labels project have...

Vítejte na stránkách projektu Come On Labels!

Tyto internetové stránky jsou věnovány informacím vztahujícím se k energetickým štítkům pro domácí spotřebiče.


Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak funguje označování energetickými štítky v Evropské unii a jednotlivých vybraných zemích, navštivte  tyto stránky!


Naleznete zde následující informace:

  • přehled evropské legislativy a vybraných národních předpisů vztahující se k označování spotřebičů,
  • popis systému testování výrobků, který zajišťuje, že budou vlastnosti zařízení odpovídat informacím uvedeným na štítku,
  • informace o testech spotřebičů provedených v době trvání projektu, o kterých víme,
  • rekapitulace toho, jak by mělo být správné opatření spotřebičů energetickými štítky kontrolováno přímo v obchodech,
  • informace o výskytu štítků v obchodech, jak byla situace ověřena návštěvami, které jsme vykonali u partnerů projektu,
  • příklady propagačních činností, které mají za úkol podnítit veřejnost, aby informaci o energetických štítcích zahrnula do svých úvah při rozhodování o koupi.
  • Projekt Come On Labels a tyto internetové stránky se vztahují ke všem typům spotřebičů opatřeným energetickými štítky – a to jak „novými“ energetickými  štítky (chladničky, myčky nádobí, pračky a televize), tak „starými“ energetickými  štítky (trouby, osvětlení, klimatizace a sušičky).

Projekt, který je částečně financován z projektu Evropské komise Inteligentní energie pro Evropu, koordinuje SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s  z České republiky a má partnery ve 13 evropských zemích. Své nejbližší kontaktní místo naleznete v sekci Kontakty nebo se se žádostí o radu obraťte na koordinátora.


Většina informací obsažených na těchto internetových stránkách je v anglickém jazyce, ale některé dokumenty jsou dostupné v řadě jazyků.