Sažetak projekta

Svrha projekta ComeOn Labels jest prikazivanje najboljeg europskog iskustva vezanog uz energetsko označavanje kućanskih uređaja te podržavanje uvođenje novog načina označavanja. Cilj je povećati vidljivost i vjerodostojnost EU energetskih oznaka te unaprijediti tržište za označene proizvode.


Tri su glavna područja koja se odnose na ispravno funkcioniranje energetskih oznaka:

 1. Ispravne informacije na oznakama (npr. ispravna informacija na oznakama različitih uređaja je ona koja sadrži provjeru podudarnosti dobivenu testiranjem),
 2. Ispravno postavljanje energetskih oznaka na uređajima u prodavaonicama (uključujući provjeru podudarnosti prodavača), u katalozima i elektroničkim medijima (e-trgovina, internetsko oglašavanje, poštanske narudžbe, itd.), i
 3. Organizacija promidžbenih aktivnosti usmjerenih na krajnjeg korisnika (informativni i edukacijski materijali te kampanje o svijesti potrošača).


Ove tri komponente pridonose općem cilju stalnog unaprjeđenja energetske učinkovitosti kućanskih uređaja te uporabe energetskih proizvoda općenito te boljoj informiranosti pri izboru istih od strane krajnjeg korisnika – potrošača – a posebno u smislu usvajanja novih zakonskih odrednica koje se tiču energetskih oznaka na nacionalnoj razini.


Glavni ciljevi projekta su podržati ispravnu organizaciju gore navedenih aktivnosti na nacionalnoj razini, identificirati najbolje primjere iz prakse te sve to učiniti dostupnim na europskoj i međunarodnoj razini.


Ove informacije će se kombinirati i nadopuniti istraživanjem je li i kada je potrebno zamijeniti stare i manje učinkovite uređaje, koristeći pri tom označavanje kao vodič pri kupnji novih uređaja.


Projektni partneri će sakupljati najbolje primjere iz prakse u svojim državama te će ih distribuirati diljem Europe. Istodobno, identificirat će najproblematičnije elemente širenja označavanja i kontrole te će učiniti sve da se unaprijedi trenutačno stanje radeći s lokalnim dionicima i odgovornim organizacijama: prodavačima, potrošačima, proizvođačima te relevantnim državnim vlastima. Ključna područja uključuju:

 • Zakonodavstvo – identifikacija, usporedba s EU direktivama, uloge i odgovornosti, razlike u novim zakonima (uključujući postojeće i nadolazeće uvođenje mjera pod eko-dizajn direktivom 2005/32/EC za uređaje/proizvode koji se također označavaju);
 • Testiranje uređaja – dobre prakse zašto i kako provoditi službena testiranja, prikupljanje i razmjena informacija o provedenim testovima, uključujući usporedbu sa stanjem izvan EU);
 • Ispunjavanje obveza prodavača (distributera) – praksa u svakoj državi članici, nasumične posjete od strane partnera te početak akcije rasprostranjivanja podataka uključujući i obuku prodavača;
 • Promidžba: - najbolji praktični primjeri, opis postojećeg stanja, organizacija barem jedne nove relevantne promidžbene aktivnosti u svakoj od zemalja sudionica, uključujući:
  • izradu promidžbenih planova za nove energetske oznake,
  • izradu osnovnih tekstova za promidžbene materijale, npr. objašnjavajući sadržaj nove oznake uopće, objašnjavajući oznake određenih proizvoda (koje bi trebale imati piktogram),
  • izvođenje (koordiniranih) promidžbenih aktivnosti
  • nadgledanje učinkovitosti promidžbenih aktivnosti.
 • Zamjena – informacija o prosječnoj dobi uređaja u kućanstvu, sažetak dostupnih alata (fiskalne odrednice, program ušteda, inicijative, itd.) te rezultati postignuti u zemljama koje su već primijenile neke od ovih alata; distribucija dokumenata na nacionalnoj razini;
 • Završne preporuke – dobri opisi iz prakse te case study primjeri vezani uz sve gore navedeno.


Projekt je započeo u prosincu 2010 te će biti aktivan do svibnja 2013.


Projekt ComeOn Labels (Common appliance policy – All for one, One for all – Energy Labels) podržan je od strane  programa Intelligent Energy Europe. Odgovornost za sadržaj ovog projekta iIi njegovih dokumenata leži na autorima i ne odražava ni u kom slučaju stav EU. Ni EACI niti EC nisu odgovorni za korištenje informacija bilo koje vrste sadržanih ovdje.